Uprawnienia

Organizator:  Firma Gładysz-Sport – Józef Gładysz zarejestrowana jest  w CEIDG oraz w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców. Obozy zgłaszamy również do Pomorskiego Kuratorium Oświaty
Trener klasy pierwszej – Piłka Nożna
Magister Wychowania Fizycznego
Licencja trenerska UEFA A, Nr 79
Uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży Firma Gładysz Sport posiada uprawnienia do prowadzenia Szkółek Piłkarskich, organizacji imprez, obozów.